Het Nationaal Transparantie Festival

Op 24 september 2024 vindt voor de 1ste keer het Nationaal Transparantie Festival plaats in het AFAS-theater in Leusden, met als doel om de Nederlandse bestuurskamers transparanter en toekomstbestendiger te maken.

Hoe toekomstbestendig zijn onze huidige bestuurskamers en hoe wordt de besluitvorming duurzamer, inclusiever en innovatiever? Hoe bundelen bedrijfsleven, financiële dienstverlening, accountants, overheid, wetenschap en NGO’s hun krachten om samen te werken aan toekomstbestendig leiderschap en transparante besluitvorming?

Doel van het Nationaal Transparantie Festival

Doel van het Nationaal Transparantie Festival is om inzicht te krijgen in de huidige ‘black-box’ van besluitvorming en daarover het transparante gesprek te voeren met elkaar. Waarom nemen bestuurders de besluiten die ze nemen? Hoeveel vrijheid ervaren bestuurders om de ‘goede besluiten’ te nemen en wie of wat houdt hen daarbij tegen? Welke informatie gebruiken bestuurders om tot hun besluiten te komen? Welke bronnen en welke inzichten? En welke rol kunnen medewerkers en YoungBoards (Future leaders) innemen bij toekomstbestendige besluitvorming binnen bedrijven en instellingen?

Nationaal Transparantie Festival

De dialoog tussen huidige en toekomstige leiders van Nederland

Op 24 september 2024 komen huidige bestuurders (Current Leaders) en aankomende bestuurders (Future Leaders) bij elkaar om samen te werken aan toekomstbestendige besluitvorming. Hoe richten zowel bedrijven als overheden hun focus op gemeenschappelijke lange termijn doelen, zoals het tegengaan van klimaatverandering, de opwarming van de aarde, het verdwijnen van biodiversiteit en het tegengaan van sociale ongelijkheid? Wat is het verdienmodel van Nederland in de toekomst? Wat is daarvoor nodig en welke rol heeft iedereen binnen dit complexe geheel?

Logo Nationaal transparantie festival 2024

Datum 24 september 2024
Tijd 09:30 – 21:30
Locatie AFAS-theater
Plaats Leusden