Jet de Ranitz is sinds 1 december 2014 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. Binnen het CvB is zij verantwoordelijk voor strategie, strategische communicatie (intern en extern), externe vertegenwoordiging, hogeschool medezeggenschap, veiligheidsbeleid, diversiteit en bestuurszaken.

Lef hebben en niet opgeven bij tegenslag, is de mentaliteit die in het onderwijs van nu thuishoort. Want we moeten nu slagen maken om onze kinderen klaar te stomen voor hun én onze toekomst. “

“Zelfs bij succes is er geen reden om achterover te leunen”, zei collegevoorzitter Jet de Ranitz donderdag in Diemen tijdens de jaaropening van Hogeschool Inholland. “Het is juist een reden om door te gaan. Daarom leren wij studenten breder te kijken dan hun eigen vak en samen te werken met onderzoekers, het werkveld en studenten van andere opleidingen en hogescholen.”

‘Durf te leren’ is dus niet alleen de titel van het instellingsplan van Inholland, het is een mentaliteit, houdt Jet de Ranitz de volle zaal bij Inholland Diemen voor. “Wij bij Inholland begrijpen dat als geen ander. Deze houding hebben onze studenten nodig, want de toekomst is veranderlijk.”