In 2016 hebben werknemers in Nederland 7 miljoen dagen verzuimd door werkstress. De kosten bedroegen voor het bedrijfsleven ongeveer 2 miljard euro. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau TNO onder 40.000 Nederlands dat in november 2017 bekend werd gemaakt. Volgens de onderzoekers is er sprake van een stijgende lijn en worden steeds meer mensen ziek door werk. Harry van der Kraats is al lang betrokken bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hij pleit voor een omslag in het Nederlandse stelsel van de arbeidsmarkt. Van de Kraats spreekt zich helder uit: “Er dreigt een ernstig tekort aan personeel als we niet nú actie ondernemen.

Ondernemingen zullen in de toekomst sowieso steeds meer worden beoordeeld op creatie van maatschappelijke waarde naast financiële waarde – door anderen, maar ook door zichzelf. Om mee te tellen in die wereld is het noodzakelijk dat behalve de vaak sterk ontwikkelde financiële en juridische functie de mens- en maatschappijgerichte functie binnen het ondernemingsbestuur sterker wordt.

People in the boardroom
Een belangrijke oplossing daarvoor ziet Harry van der Kraats in het aanpassen van het “systeem”. Mensen bewust maken en helpen nadenken over hun eigen loopbaan, hun eigen vitaliteit, dat is belangrijker dan hen iets opleggen. Tevens vindt Van de Kraats dat de functie van HR-directeur te laag in de pikorde staat. Daar moet wat hem betreft verandering in komen. People in the boardroom: Op 29 maart 2018 licht hij toe hoe hij deze systeemverandering ziet, waar de goede voorbeelden zitten en welke “knelpunten” iedere organisatie zelf kan oplossen.

Klik hier om terug te gaan naar de congrespagina