Jaap Smit (Commissaris van de Koning) reflecteert openhartig tijdens de Bestuurskamer van de Toekomst

Jaap Smit1

Jaap Smit reflecteert openhartig
 
Tijdens de Bestuurskamer van de Toekomst van maandagavond 11 mei 2015 kwamen veel boeiende thema’s ter discussie.
Hoe past een bestuurder zich aan binnen het politieke landschap dat steeds aan het veranderen is? Welke vaardigheden heeft een bestuurder anno 2015 nodig om effectief te kunnen besturen? Willen wij ons überhaupt nog laten leiden door een ander? En hoe bouw je als bestuurder aan integriteit?

Terugblik op de Bestuurskamer van de Toekomst 11 mei met de Commissaris van de Koning Jaap Smit

We leven met elkaar in een overgangstijd. Er is verandering nodig, ook op bestuurlijk niveau. Anders blijven we met zijn allen draaien aan de knoppen van versleten apparaten”

Het NieuwBestuur werkcollege brengt een diverse groep bestuurders en bestuursadviseurs bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en geïnspireerd te worden binnen de kaders van het Nieuwe Bestuursmodel. Dit model is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld door het netwerk van NieuwBestuur onder leiding van Mildred Hofkes. Tijdens het werkcollege wordt de theorie gekoppeld aan de praktijkervaring van de deelnemers. Met een intieme groep in een vertrouwelijke setting ontstaan zo interessante nieuwe inzichten.

Zijn de bestuurders niet goed of versloffen de burgers hun verantwoordelijkheid?”

De manier hoe we onze governance inrichten moet actief bijgehouden worden, door zowel de bestuurder als de burger. Het is bijna de vraag van de kip of het ei. Waar begint het dichten van de vertrouwenskloof tussen burgers en bestuurders? Voor een gezonde democratie heb je ook goed burgerschap nodig, en kun je niet alleen maar wijzen naar de bestuurders.
Aan de andere kant zoekt het openbaar bestuur de veiligheid nu in veel te veel procedures. We durven ons niet meer op het gladde ijs te begeven. Het slagen van een participatie samenleving kan alleen maar als we durven te leven met meer risico. Op deze manier komen we niet toe aan de bestuurders met het moedige profiel die in deze tijd zo hard nodig zijn.

Besturen gaat om het wisselen van stijlen. Als ik het in het kort mag zeggen: een echt mens!”