bijeenkomsten

De definitie van Circulair Besturen en Circulair Leiderschap

Een Circulair Leider kiest voor duurzaamheid, luistert naar haar/zijn stakeholders en weet te verbinden.

Bij het Circulair Besturen zijn leiders erop gericht om de eigen organisatie in lijn te brengen met de (Nederlandse) samenleving en de circulaire economie. Dit doen zij door de organisatie toekomstbestendig en duurzaam vorm te geven. Zij nemen hun verantwoordelijkheid. In een circulaire samenleving  worden producten efficiënter ontworpen, materialen zoveel mogelijk hergebruikt, wordt de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt en staat innovatie voorop. Fair pricing, Integrated Reporting, Fair Tax ketenverantwoordelijkheid en een evenwichtige salarishuis zijn vaste waarde binnen het circulair besturen. Voor circulaire leiders is dat logisch en vanzelfsprekend!

Circulair besturen vanuit de organisatie is terug te zien in allereerst de drive en het plezier van de medewerkers. Er is voor hen ruimte om te spelen, te innoveren en te ontdekken. Daarnaast ligt de focus op stakeholderrelaties, en externe partnerschappen aangaan, een lange termijn visie en op transparantie. Gelijkwaardigheid en goodwill leiden tot duurzame waarde-creatie met externe stakeholders.

De circulair bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke en economische dynamiek en speelt hier op een verantwoorde manier op in met haar/zijn organisatie. Er is een duidelijke toegevoegde waarde vanuit de organisatie richting de maatschappij. De bestuurders zijn zichtbaar en aanspreekbaar in het maatschappelijke debat en hebben aanzien vanuit persoonlijk overwicht en vanuit moreel leiderschap.

Bron: NieuwBestuur ©2019

Advies over het circulaire besturen binnen uw eigen organisatie?
Neem contact met ons op via 023 5281040