Actueel: nieuwe spreker aan line-up Nationale Reputatie Congres toegevoegd

Dertje Meijer rechthoek2Dertje Meijer, CEO van Havenstad Amsterdam, komt spreken!
Ons klimaat is een actueel en urgent thema. Veel organisatie claimen duurzaamheid als PR-intrument, terwijl een duurzame bedrijfsvoering gaat over strategische keuzes.
Keuzes die kunnen leiden tot minder winst en dividend, maar wel bijdragen aan een goede reputatie.
 
Dat klimaatopwarming een serieus probleem is, wordt voor het eerst in de geschiedenis door alle landen unaniem onderschreven. Tijdens de klimaattop in december 2015 in Parijs zijn er wereldwijd bindende afspraken gemaakt voor de reductie van CO2 uitstoot. Deze afspraken moeten gaan bijdragen aan de internationale doelstelling om onder de grens de 2 graden klimaatopwarming te blijven.

De omschakeling naar duurzame energie

De bal ligt nu bij overheden en het bedrijfsleven. De omschakeling naar duurzame energiebronnen is gewenst en urgent, maar welk effect heeft dat op de huidige verdienmodellen? En welk effect heeft dit op de reputatie en continuïteit van bedrijfstakken en organisaties?

De haven van Amsterdam heeft vanuit de core business met dit dilemma te maken. Hoe geeft Dertje Meijer, de CEO van Havenbedrijf Amsterdam daar richting en invulling aan? Hoe vertaal je de energie-transitie juist als een kans in plaats van als een bedreiging? En welk effect heeft dit op de reputatie en het verbindende vermogen van de organisatie?

Energiezekerheid en klimaatverandering. Grote onderwerpen waar mensen en organisaties moeilijk vat op krijgen. Wie is aan zet, wat kunnen we doen en hoe ver zijn we bereid te gaan?”
Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam en spreker op het 5e Nationale Reputatie Congres

>> Klik hier voor het hele programma

button direct inschrijven congres