“Zonder wrijving geen glans” NieuwBestuur pakt uit bij NCD

 

Antony Burmans en Jan Peter Balkenende luisteren aandachtig naar publiek

datum: donderdag 14 maart 2013

Mildred Hofkes slaat brug tussen toezichthouderschap en de reputatieportefeuille tijdens congres: ‘Toezien is vooruitzien’.

 

Toezien op Vooruitzien

Op donderdag 14 maart vond het evenement “Toezien is Vooruitzien” van het NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) plaats. Het thema was gericht op het functioneren van de raad van commissarissen op het vlak van strategievorming. Van de commissaris wordt tegenwoordig een verhoogde inzet verwacht betreft zijn bevoegdheden als klankbord, adviseur en toezichthouder.

“Doe je als toezichthouder de ‘dingen goed’, of doe je ‘de goede dingen’?”
Prof.dr. Jan Peter Balkenende tijdens NCD Congres ‘Toezien is Vooruitzien’

Zonder wrijving geen glans

Mildred Hofkes van Bureau Hofkes Reputatiemanagement gaf namens NieuwBestuur de workshop reputatiemanagement met als titel “Zonder wrijving geen glans”.
Antony Burgmans en Jan Peter Balkenende verzorgden tijdens de bijeenkomst de aftrap. Super Commissaris Antony Burgmans schetste het sterk veranderende werkveld van de toezichthouder door de toegenomen reputatierisico’s . Dit heeft grote invloed op de intensiteit van de functie, zowel qua tijd maar ook qua inzicht en deskundigheid, zo betoogde hij. “Iedere organisatie krijgt van haar stakeholders een ‘license to operate’. Het is aan de Raad van Commissarissen om deze ‘license to operate’ ook de toetsen aan het maatschappelijke belang”, aldus Burgmans.

Jan Peter Balkenende voegde toe dat commissarissen tegenwoordig persoonlijk te maken hebben met een verhoogde publicitaire gevoeligheid, juridische aansprakelijkheid en toegenomen kritiek. Dit heeft directe invloed op de reputatie van een organisatie. De commissaris zou zich daarom meer moeten toeleggen op de scenarioplanning, het proces en de inhoudelijke keuzes, aldus Balkenende.

Zowel Antony Burgmans als Jan Peter Balkenende benadrukten het belang om als Toezichthouder de toegevoegde waarde van de organisatie te toetsen richting alle stakeholders. Stof tot nadenken vormde de vraag: “Doe je als toezichthouder de ‘dingen goed’, of doe je ‘de goede dingen’?

 

Reputatiemodel als nieuw verdienmodel

Deze vraag vormde een uitstekend fundament van waaruit Mildred Hofkes haar workshop kon vormgeven. Om het Hofkes reputatiemodel te illustreren werd een actuele case uit de bancaire sector gebruikt. In deze case kwam – door een gebrek aan dialoog met de belanghebbenden (stakeholders) – de Raad van Commissarissen van de betreffende bank tot een besluit dat vervolgens publicitair hevig onder vuur kwam te liggen. Mildred demonstreerde het grote belang voor iedere organisatie van een actieve stakeholderdialoog. Door open te staan voor signalen, werken organisaties actief aan een goede reputatie (en voorkomen zij reputatieschade).

“Zonder wrijving geen glans. Reputatierisico’s moeten actief beheerd worden door Raad van Bestuur en Toezichthouders, ook als dit gevoelige situaties oplevert. Wegkijken bij moeilijke onderwerpen kunnen toezichthouders zich absoluut niet meer permitteren.”
Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur

Een goede reputatie neemt tegenwoordig een steeds prominentere plaats in in de huidige verdienmodellen. Door proactief in te spelen op de verschillende belangrijke stakeholder belangen, weet de moderne toezichthouder welke invloed hun beslissingen hebben binnen het maatschappelijke debat. Een van de stellingen van Hofkes was: “Reputatierisico valt onder toezicht en moet verplicht actief beheerd worden door toezichthouders, ook als dit gevoelige situaties oplevert voor bestuurders”.

Er kwam tijdens de workshop een boeiende discussie op gang met de aanwezige commissarissen, toezichthouders en partners.

Quote van een van de deelnemers aan de workshop van NieuwBestuur:

“Mijn complimenten voor de inspirerende workshop ‘Reputatiemanagement in de boardroom’ van gistermiddag bij het NCD congres. Veel stof tot goede discussie. En dat is wat ik hoop te halen op een dergelijk congres.”
Paula VerheulPartner at SchaalX, Executive Search in Communications, Marketing and Sales

A. Burgmans in dialoog met J.P. Balkenende

Publiek in discussie met sprekers

Publiek in discussie met sprekers, Kobalt Fotografie


 

Discussie NCD publiek en sprekers

Slotforum met workshopleiders, Kobalt Fotografie

Mildred Hofkes licht reputatiecurve toe

Mildred Hofkes licht reputatiecurve toe, Kobalt Fotografie

 

GERELATEERDE ITEMS

[column size=”1-3″] Reputatie Loek Hermans als toezichthouder onder druk

Het Parool, 4 maart 2013[/column]
[column size=”1-3″]De rol van gebrekkig toezicht op de reputatie van Ahold

Financieel Dagblad, 23 februari 2013[/column]