Andere sector?

Uw eigen sector

Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen en wilt u binnen uw eigen sector het Nieuwe Besturen introduceren? NieuwBestuur is op zoek naar pioniers binnen iedere sector die het verschil willen maken. Samen met u willen we bouwen aan een nieuw bestuursmodel, ook binnen uw sector.

 

Wij bieden de volgende mogelijkheden:

 

Nieuwe Bestuurstafel
 • Het opstarten van een Nieuwe Bestuurstafel voor uw sector, waarbij u samenkomt met collega professionals.
 • De Nieuwe Bestuurstafels geven bestuurders de gelegenheid om binnen hun eigen sector met beroepsgenoten te praten over strategisch reputatiemanagement.
 • Het delen van kennis staat centraal. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
 • De Nieuwe Bestuurstafels vinden plaats in een vertrouwelijke setting

Lees meer –>

 

Introductietraining NieuwBestuur
 • Vanuit het huidige risk management en crisismanagement, wordt de shift naar en het belang van reputatiemanagement uitgelegd.
 • Met bestuurders  van uw eigen sector of met bestuurders van uw eigen organisatie verkent u de do’s en dont’s van strategisch reputatiemanagement
 • Sturing in hoe het Nieuwe Besturen kan worden geïntegreerd binnen uw eigen sector/organisatie

Lees meer –>

 

Sectorspecifieke seminars

NieuwBestuur organiseert vakinhoudelijke seminars, waarbij men Het Nieuwe Besturen koppelt aan relevante reputatievraagstukken binnen een sector.

De seminars worden voor verschillende branches georganiseerd. Heeft u nog  goede ideeën over uw eigen sector? Kent u aansprekende topbestuurders die het Nieuwe besturen al toepassen. Laat het ons weten! Dan nodigen wij ze uit voor een seminar over het Nieuwe Besturen binnen uw sector.

 

Lees meer–>

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot uw eigen sector? Neem dan contact op met Valentina Djoemai via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Onderwijs

Het Nieuwe Besturen in het onderwijs

OnderwijsHet (hoger)onderwijs ligt al enige tijd onder de loep van de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is Inholland, dat sinds 2009  te kampen heeft met grote reputatieschade. Met de start van de diploma-gate InHolland, is sectorbreed een sneeuwbaleffect opgetreden waarbij meerdere misstanden aan het licht kwamen, zoals recent bij hoge scholen gemeenschap Amarantis. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de kwaliteit van het onderwijs, het bestuur en de toezichthouders heeft een flinke deuk opgelopen.

 

De weg omhoog met het Nieuwe besturen

 

Zowel particuliere onderwijsinstellingen als universiteiten en hogescholen werken hard om de geloofwaardigheid te verhogen en de kwaliteit van onderwijs (en diploma’s) weer vanzelfsprekend te laten zijn.

Samen met aansprekende onderwijsbestuurders bouwt NieuwBestuur aan een relevant netwerk van Nieuwe Bestuurders. Door vakinhoudelijke kennis te delen en te werken aan een stabiele en geloofwaardige positie van deze sector, nemen deze onderwijsbestuurders, zoals Doekle Terpstra, het voortouw.

 

Dit is het nieuwe verhaal, Het Nieuwe Besturen, het nieuwe leidinggeven. De top van de piramide bepaalt niet langer, maar zal moeten gaan faciliteren. Veel organisaties zien dit nog niet, maar dat gaat wel gebeuren.”

Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter InHolland

 

Onderwijs en NieuwBestuur

Voor de onderwijssector heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel OnderwijsVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders  samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets Onderwijs at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Voor een impressie, klik hier.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor het onderwijsTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor onderwijsbestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de sector onderwijs? Neem dan contact op met Valentina Djoemai via valentina@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

 Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk dan voor meer informatie bij een andere sector.

 

Openbaar Bestuur

Het Nieuwe Besturen binnen het Openbaar Bestuur

Sinds het huidige traditionele bestuursmodel, hebben zich een aantal grote ontwikkelingen voorgedaan op wereldniveau, waarvan de invloed zodanig groot is dat deze doorwerkt op onze maatschappij. Globalisatie, crises en het groeiend besef over het belang van duurzaamheid zijn slechts enkele voorbeelden. Dit heeft de vraag naar een nieuw bestuursmodel doen toenemen. Het traditionele model, waarbij vanuit cijfers, logica en top-down communicatie wordt gehandeld, voldoet niet langer en Bestuurders worden voor een uitdaging gezet. Steeds meer Bestuurders maken de stap tot het Nieuwe Besturen en staan niet langer boven de maatschappij, maar gaan de dialoog aan door midden in de samenleving te staan.

Openbaar Bestuur en het transparantietijdperk

De betrouwbaarheid en reputatie van de overheid wordt in grote mate bepaald door de openbare bestuurders: ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Burgers en externe partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat het uitvoerende orgaan van de overheid niet alleen effectief en efficiënt is, maar bovenal betrouwbaar en eerlijk. Zoals bij alle sectoren is het vertrouwen hierbij essentieel. Immers, de legitimiteit van de overheid staat op het spel, wanneer openbare bestuurders op niet-integere wijze handelen. In dit dynamische tijdperk, waarbij vele sectoren aangesproken worden op diep verankerd onjuist handelen, wordt van het openbaar bestuur des te meer integriteit alsmede een voorbeeldfunctie verwacht.

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester Haarlem

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester Haarlem

Een bestuurder moet zijn geloofwaardigheid opbouwen. Bestuurders worden steeds persoonlijker aangesproken. De buitenwereld neemt hun makkelijker de maat dan vroeger. Dat is een nieuwe dimensie in het besturen. De roep om transparantie neemt toe. Naast regels en toezicht is aandacht nodig voor persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid.”

Bernt Schneiders, Voorzitter NGB, voormalig Burgemeester van Haarlem en deelnemer Training de Nieuwe Bestuurstafel

Openbaar Bestuur en het Stakeholderreputatiemodel

Het BHRM Stakeholderreputatiemodel biedt stevige handvaten voor openbare bestuurders om via dialoog en verbondenheid hun transparantie te waarborgen. Mede dankzij de toegang tot de unieke en relevante kennisbank van Bureau Hofkes Reputatiemanagement, kan NieuwBestuur openbare bestuurders gericht helpen bij actuele reputatievraagstukken die in hun sector spelen.

Mijn belangrijkste inzicht in het NieuwBesturen is dat we als burgemeesters wel denken dat we onze eigen feedback goed organiseren, maar dat we dat vaak vragen aan mensen die niet in de vrije positie verkeren om ongeremd feedback te geven. Voor oprechte feedback moet je vooral ruimte voor de ander maken om dat ook werkelijk te geven.”
Deelnemer Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters

Openbaar Bestuur en NieuwBestuur

Voor de sector Openbaar Bestuur heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden die de sector koppelen met het Nieuwe Besturen.

 • Nieuwe Bestuurstafel Openbaar bestuurVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en relevante reputatievraagstukken binnen de branche behandeld. Klik hier voor de Nieuwe Burgemeesterstafel, georganiseerd in samenwerking met het NGB.
 • Seminar: NieuwBestuur meets Openbaar Bestuur at Seaside In samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Klik hier voor een impressie.
 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur en Openbaar BestuurTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen.
 • Individueel coachingstraject Openbare bestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot het openbaar bestuur? Neem dan contact op via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

Een andere sector?

Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Het Nieuwe Besturen is toepasbaar binnen iedere sector. U kunt zich aansluiten voor een van onze trainingen (open inschrijving).
Of neem contact met ons op via info@nieuwbestuur.nl of 023 528 10 40 voor een training op maat.

 

Finance

Het Nieuwe Besturen binnen de financiële sector

finance

De financiële sector bevindt zich sinds 2008 in een dynamische omgeving. De verschillende crises die we doormaken, hebben hun weerslag gehad op het vertrouwen van de consument. Het vertrouwen in de financiële sector is wereldwijd geschaad. Ook in Nederland stapelen de negatieve voorbeelden zich op, met als meest recente ontwikkeling – na de ABN Amro en Fortis – nu ook de nationalisering van de SNS bank.

 

Grote afstand tussen de financiële sector en haar stakeholders

Bovenstaande ontwikkelingen hebben een wissel getrokken op de maatschappij. Het vertrouwen is weg en de afstand tussen de financiële sector en haar belanghebbenden is vergroot, in plaats van verkleind. Op verschillende manieren wordt door de sector gewerkt om deze verstoorde balans te herstellen, maar het blijkt een zware kluif de consument hierin mee te krijgen.

 

Externe instrumenten zoals het AFM Klantendashboard zijn niet duurzaam. De wezenlijke veranderingen moeten van binnenuit komen, gesteund door de top. Niet alleen in woord, maar ook in daad.” 

Theodor Kockelkoren, Raad van Bestuur AFM.

 

De weg omhoog, met Het Nieuwe Besturen

De enige weg naar vertrouwen is het starten van een tweezijdige open dialoog. De verwerking van de dialoog naar toegevoegde waarde voor de stakeholder, is hierbij de vervolgstap. Het vertrouwen moet blijken uit goed gedrag, in plaats van wat nu vaak wordt ervaren als ‘loze beloftes’. Hier ligt de komende tijd een belangrijke taak voor de bestuurders van financiële instellingen. NieuwBestuur helpt bestuurders met een vernieuwende visie op de waarde van stakeholdervalue.

 

Finance en NieuwBestuur

Voor de financiële sector heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel FinanceVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets Finance at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. Afgelopen november 2012 heeft NieuwBestuur een seminar voor de financiële branche georganiseerd: “Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector”. Klik hier voor ons laatste seminar.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor FinanceTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor financiële bestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de financiële sector? Neem dan contact op met Valentina Djoemai via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 


GERELATEERDE ITEMS

[column size=”1-3″]nrc2-5-tSeminar ‘van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector[/column]
[column size=”1-3″]TheodorvoorpaginaNieuwBestuur in gesprek met.. Theodor Kockelkoren[/column]
[column size=”1-3″ last=”1″]Screen Shot 2013-02-27 at 1.49.18 PMDe belevenis die financieel advies heet (onder pers) fonds, oktober 2012[/column]

Bouw

Het Nieuwe Besturen binnen de bouw

bouw

Er wordt de laatste jaren in toenemende mate gesproken over de reputatie van bouworganisaties. Deze discussie in de bouw is op gang gekomen na de reputatieschandalen rondom de bouwfraude in 2001. Was reputatie in de bouw in het begin defensief ingesteld, inmiddels is dit omgedraaid naar het besef dat een goede reputatie ook veel positieve effecten kan hebben.

 

Wat is de waarde van een goede reputatie in de bouwsector?

Iedere bouwbestuurder weet: om succesvol te kunnen zijn, ben je afhankelijk van duurzame relaties, met zowel interne als externe groepen. Zonder bijvoorbeeld financiers, afnemers en medewerkers kunt u als organisatie niet overleven. En deze interne en externe stakeholders prefereren samen te werken met organisaties die ze waarderen.

Recent reputatieonderzoek van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) binnen de bouw heeft uitgewezen dat er een positieve trend van transparantie gaande is vanuit de aannemers naar opdrachtgevers toe.

Aannemers met een goede reputatie :

 • Kennen meer herhalingsverkoop
 • Krijgen een groter marktaandeel
 • Hebben gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Staan positiever in de media
 • Hebben een groter onderscheidend vermogen (goed eigen bedrijfsverhaal)
 • behalen betere (financiële) resultaten

Samengevat: Hoe sterker de reputatie van een bouworganisatie, hoe groter de orderportefeuille.

 

Hoe werkt u als bouwbestuurder aan reputatiemanagement?

Reputatiemanagement binnen de bouw omvat meer dan PR of communicatie, het is een duurzaam kwaliteitsprogramma aangestuurd vanuit het topmanagement naar alle geledingen binnen een organisatie om het onderscheidend vermogen te versterken. Toon uw successen en wees accountable: zorg dat u op het niveau van de Raad van Bestuur en richting opdrachtgevers kunt uitleggen wat de effecten zijn van uw inspanningen om duurzame relaties tot stand te brengen.

De Nieuwe Bestuurstafel Bouw: voor bouwbestuurders die willen leren om over te gaan op extern relatiebeheer dat transparant en wederkerig is.

 

Bouwsector en NieuwBestuur

Voor de bouw heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel BouwVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets de Bouw at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Voor een impressie, klik hier.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor de bouwsectorTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor bestuurders in de bouwIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de bouwsector? Neem dan contact op met Suzan Heijne den Bak via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 

Zorg

Het Nieuwe Besturen binnen de zorg

zorg

De zorgsector heeft te maken met een aantal snel veranderende invloeden, waaronder de noodzaak tot fusies, de marktwerking die sinds 2005 in gang is gezet en snel veranderende wetgeving. Daarnaast is de zorg een sector die gemakkelijk reputatieschade ondervindt. Het gesteggel over de salarissen en bonussen van specialisten en topbestuurders, de invloed van de media op reputatievraagstukken rond de kwaliteit van de zorg en de toenemende regels hebben geleid tot wantrouwen en ongenoegen, aldus Wouter van Ewijk.

NieuwBestuur: Cure & Care

NieuwBestuur werkt samen met Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) en heeft via onderzoek veel data vergaard over de zorg en haar stakeholders. Hierbij wordt de scheiding tussen ‘Cure’ en ‘Care’ aangehouden. Ook in de seminars organiseert NieuwBestuur voor beide categorieën aparte programma’s.

 

Hoe ga je om met signalen die je krijgt (voorafgegaan door hoe zorg je ervoor dát je ze krijgt)?  Een andere vraag die me bezighoudt is: hoe maken we het niet te “soft” c.q. hoe doseer je je kwetsbaarheid omdat je bijvoorbeeld ook daadkracht wilt tonen?”

Zorgbestuurder Nieuwe Bestuurstafel

 

Zorgsector en NieuwBestuur

Voor de zorgsector biedt NieuwBestuur verschillende activiteiten die de sector koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

  • Nieuwe Bestuurstafel Zorg

Via de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

  • Seminar: NieuwBestuur meets Zorg at Seaside

In samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. Voor zowel de Cure als Care zijn er seminars. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Klik hier voor een impressie.

 

  • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor de Zorg

Tijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

  • Individueel coachingstraject Zorgbestuurders

In het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor zorgbestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de zorgsector? Neem dan contact op met Suzan Heijne den Bak via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 

Overzicht

Per sector organiseert NieuwBestuur activiteiten die sectorspecifiek aansluiten op de context en externe factoren die van belang zijn. Iedere sector heeft namelijk zijn eigen reputatievraagstuk. Met de sectorspecifieke activiteiten die NieuwBestuur organiseert, faciliteren wij een vertrouwelijke omgeving waarin openhartig kan worden gesproken met vakgenoten.

NieuwBestuur biedt op twee manieren de mogelijkheid tot verdieping en het delen van kennis voor professionals, namelijk via bestuurstafels en via de seminars. Nieuw Bestuur werkt samen met Bureau Hofkes Reputatie Management (BHRM) en heeft dankzij de vele onderzoeken binnen elke sector, een databank opgebouwd met unieke kennis over reputatie vraagstukken.

Platform NieuwBestuur sectoren