Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in reputatie- en stakeholdermanagement en werkt samen met NieuwBestuur richting het circulaire besturen.
BHRM biedt belangrijke instrumenten om het circulaire besturen bij organisaties in gang te zetten en vervolgens blijvend te monitoren.

Een succesvol stakeholderbeleid

Het in contact staan met de omgeving is een kernwaarde binnen het Nieuwe Besturen. Het bouwen en behouden van een goede reputatie begint met het in kaart brengen van de verwachting en ervaring van de stakeholders. Reputatieonderzoek geeft inzicht in de totale blik van buiten naar binnen. Deze stakeholderanalyse levert belangrijke stuurinformatie op voor een succesvol stakeholderbeleid. Een succesvol stakeholderbeleid ligt in lijn met wederkerigheid (wederzijds waarde aan elkaar toevoegen) en daarmee met het circulaire besturen.

De ontvanger centraal

Aan de hand van de Methode Hofkes® wordt het perspectief van de ontvanger inzichtelijk gemaakt. Alleen de stakeholder (ontvanger) kan immers aangeven of en in welke mate de toegevoegde waarde van uw organisatie voor hem/haar daadwerkelijk wordt gecreëerd en ervaren. De resultaten van het BHRM Reputatieonderzoek bieden handvatten om de kwaliteit van de stakeholderrelaties te verbeteren.

Reputatiemanagement in de praktijk

BHRM heeft al vele organisaties succesvol ondersteund richting een effectief stakeholderbeleid. Binnen de zorgsector zijn dit onder andere IZZ (ledencollectief voor medewerkers in de zorg) en zorgorganisatie ZOZ (ZuidOostZorg). Binnen het onderwijs zijn dit onder andere Friesland College en SaKS (Samen Katholieke Scholen).
Daarnaast hebben wij ook recent onze diensten verleend aan de Port of Amsterdam en de gemeente Haarlem.

Voor uitgebreide succesverhalen van organisaties over de Methode Hofkes® en het bijbehorende stakeholder- en reputatieonderzoek kunt u een kijkje nemen in het diverse en uitgebreide klantenportfolio van BHRM.

Meer informatie over BHRM en een stakeholder- en reputatieonderzoek voor uw organisatie vind u hier.
Of neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.