Training Nieuwe Bestuurstafel het Nieuwe Toezicht

DSC_0125

Vaardigheidstraining voor vernieuwende toezichthouders

Het strategisch belang van reputatiemanagement is voor toezichthouders groot. De relevantie van reputatie binnen de bedrijfsvoering is exponentieel toegenomen.

Het Nieuwe Toezicht

De training Nieuwe Bestuurstafel het Nieuwe Toezicht is exclusief ontwikkeld voor vernieuwende toezichthouders en commissarissen. De Nieuwe Bestuurstafel het Nieuwe Toezicht is een kwalitatief hoogstaande opleiding met heldere voorbeelden en praktijkvoorbeelden van ervaren Nieuwe Toezichthouders.

Van consumenten en burgers tot aandeelhouders en belangengroepen: iedereen wil erop kunnen vertrouwen dat toezichthouders van organisaties helder en transparant opereren en dat ze geloofwaardig zijn in wat ze beloven. Toezichthouders leren tijdens de training Het Nieuwe Toezicht hun persoonlijke interventiekracht te vergroten vanuit de principes van het Nieuwe Besturen.

Bent u de toezichthouder van de toekomst?

Neem met ons contact op voor meer informatie, inschrijvingen of klik hier voor voorbeelden van eerdere trainingen.
 
Telefoon: 023 – 528 10 40
E-mail: info@nieuwbestuur.nl


De leidende rol van de Nieuwe Toezichthouder

Hoe kan u als toezichthouder de organisatie dienen en tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke belang? Termen als langetermijnvisie, transparantie, governance omgevingsbewustzijn, vertrouwen en in verbinding staan met de omgeving, horen bij strategisch reputatiemanagement. Als toezichthouder speelt u een leidende rol bij de transformatie naar een open transparante houding en in verbinding met de omgeving.
 
De training heeft een frisse nieuwe stijl, is actueel, concreet en direct toepasbaar in de praktijk. In de training wordt gebruik gemaakt van het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance.

Deze training is zeer waardevol voor toezichthouders. Het helpt bijvoorbeeld om goed te begrijpen hoe de toezichthouders van ABN Amro formeel en juridisch goed zaten, en toch maatschappelijk de plank missloegen. De principes van het Nieuwe Toezichthouden had het bestuur van grote dienst kunnen zijn.” Henk Lammers, Toezichthouder & deelnemer De Nieuwe Bestuurstafel het Nieuwe Toezicht

Opzet training het Nieuwe Toezicht

Deze training bestaat uit twee delen: een aaneengesloten module van een middag, avond en ochtend sessie (incl. overnachting) en een terugkomdag van een middag. Tussentijds gaat de deelnemer actief aan de slag met de geleerde stof, om deze succesvol te kunnen toepassen in de eigen praktijk. Met behulp van een persoonlijke NieuwBestuur moderator kunt u tussentijds uw ervaringen bespreken en toetsen binnen de kaders van het Nieuwe Besturen.

Uw persoonlijke ontwikkeling richting het Nieuwe Besturen

Uw persoonlijke leerproces wordt deze opleiding ondersteund door een NieuwBestuur deskundigheidsmeting. Voorafgaand aan de training wordt u persoonlijk geïnterviewd voor een NieuwBestuur 0-meting. Nadat u de laatste opleidingsdag hebt doorlopen, vindt er nog een 1-meting plaats. Deze meting wordt tevens gebenchmarkt met het profiel van de Nieuwe Bestuurder. Dit profiel is opgesteld op basis van de kwalitatieve cultuurstudie onder 80 topbestuurders en toezichthouders die het onderzoeksbureau BHRM in 2014 heeft uitgevoerd. U ontvangt na afloop van de 1-meting een samenvatting van de benchmark en de conclusie van uw eigen krachten en verbeterpunten binnen de kaders van het Nieuwe Besturen.

Wat neemt u mee naar huis:
 • Concreet invulling kunnen geven aan de veranderende rol van de Toezichthouder
 • Het kunnen stellen van de juiste vragen binnen de context van strategisch reputatiemanagement.
 • Het kunnen herkennen en sturen van een gesloten naar een open cultuur in de bestuurskamer om reputatieschade te voorkomen.
 • Het actief bijdragen aan de co-creatie van goed bestuur
 • Inzicht in de toenemende aansprakelijkheid van toezichthouders, waar bent u wel verantwoordelijk voor en waar niet?
 • De (belangrijke) rol van de toezichthouder in de kanteling van het herstel van vertrouwen en handvatten hoe die kanteling in te zetten.
 • Het vergroten van uw persoonlijke vaardigheden en competenties
 • Het vergroten van uw persoonlijke interventiekracht als toezichthouder, meer zelfvertrouwen om actiever te zijn in uw rol als Nieuwe Toezichthouder.
 • Het helpt om in gesprek te zijn met elkaar. Om zo het bewustzijn van mensen te veranderen. Het helpt ook om met elkaar te onderzoeken in welke richting de stip op de horizon reikt. Het gaat erom om te begrijpen wat die buitenwereld voor verwachtingen heeft en wat de business daarmee moet.”
  Theodor Kockelkoren tijdens het NieuwBestuur-seminar voor finance, Raad van Bestuur Autoriteit Financiële Markten


   

  Kerninformatie De Nieuwe Bestuurstafel Toezicht

  Voor wie: Toezichthouders en Commissarissen
  Locatie: Landgoed de Horst te Driebergen
  Setting: Vertrouwelijk en intieme groep (maximaal) 10 deelnemers
  Datum: Nog niet bekend
  Prijs: € 2.945,– (excl. BTW)
  Dit bedrag is inclusief een persoonlijke intake, een NieuwBestuur deskundigheidsmeting Governace: inclusief persoonlijk profiel met 0-meting (voor de training) en 1-meting (na de training), verblijfkosten, alle onderliggende studiematerialen, professionele begeleiding van senior trainers, tussentijdse moderator praktijkopdracht, nazorg, secretariaat en toegang tot het netwerk van NieuwBestuur.* Overnachting op Landgoed de Horst is mogelijk voor een meerprijs van 125,- euro.

  De gehele context van vernieuwend besturen en reputatiemanagement vind ik erg goed. De relatie nieuw bestuur, naar nieuw toezicht moet ook gemaakt worden, want dat moet wel mee.”
  Hans Feenstra, Voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis

  Schrijf u in voor deze training


  Neem met ons contact op voor meer informatie, inschrijvingen of klik hier voor voorbeelden van eerdere trainingen.
   
  BHRMlogoTelefoon: 023 – 528 10 40
  E-mail: info@nieuwbestuur.nl
  Blijf ook op de hoogte van onze activiteiten en actueel nieuws rondom reputatiemanagement en meld je aan voor de nieuwsbrief.