NieuwBestuur in gesprek met.. Hagoort & Partners executive search

Foto Patrick & Mildred samenwerking website

Tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres presenteerde NieuwBestuur het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance. In de aanloop naar het congres spraken wij Patrick Westerburger, partner en cliënt director bij Hagoort & Partners Executive Search , over zijn visie op het Nieuwe Besturen en het profiel van een Nieuwe Bestuurder. Hagoort & Partners werkt voor zowel de profit als de non profit sector. Patrick Westerburger is tevens Board Member van IRC Global Executive Search partners, een internationale organisatie verspreid over 70 steden in 39 landen. Hagoort & Partners opereren vanuit een groot bestuurlijke netwerk en voeren wekelijks velen persoonlijke gesprekken met bestuurders en managers. Welke kenmerken ziet Westerburger terug bij goed functionerende bestuurders? En hoe verhouden Nederlandse bestuurders zich ten opzichte van bestuurlijke trends uit het buitenland?

Hoe plaatst u het Nieuwe Besturen binnen het Executive Search vak?
“Onbewust waren we al jaren op zoek naar Nieuwe Bestuurders. We zoeken altijd bestuurders, directieleden en managers die hun stakeholders kennen en zich daarmee weten te verbinden. Zij moeten de klant centraal weten te stellen en een duurzame koers voor de lange termijn uit kunnen zetten zonder de korte termijn kansen uit het oog te verliezen. Wij vinden dat we ons vak uitsluitend goed kunnen doen als we ons weten te verplaatsen in zowel de kandidaat als de klant. En belangrijker nog: dat we ons kunnen verplaatsen in de klant van onze klant. Dat kan een consument zijn of een ander bedrijf in de profit sector. Bij non profit instellingen heb je het dan over specifieke stakeholdergroepen.”

Dat klinkt logisch, is dat het ook in de praktijk?
“De afgelopen jaren hebben we gezien dat bestuurders vaak vast bleven houden aan hun eigen gelijk. Hierdoor werd in teveel gevallen de klant uit het oog verloren. Op het moment dat een kandidaat überhaupt na moet denken wie zijn stakeholders zijn dan is die kandidaat in onze ogen al ongeschikt om voor te dragen aan onze opdrachtgevers. Vervolgens beschikt helaas niet iedereen over het vermogen om zich met die stakeholders te verbinden. In die zin is executive search een belangrijke filter in de zoektocht naar Nieuwe Bestuurders die aanvoelen wat deze tijdgeest vraagt. Met een goede selectie ‘aan de poort’ voorkom je veel problemen achteraf.”

In de selectie naar Nieuwe Bestuurders willen we een voortrekkersrol in Nederland vervullen in samenwerking met het platform NieuwBestuur. Ik hoop dat collega’s in de executive search branche deze handschoen ook oppakken. Want we gaan een nieuw tijdperk in.”

Zien jullie internationaal kansen voor het Nieuwe Bestuursmodel (the New Dutch Model of Governance) waarbij Nederland optreedt als gidsland?
“Met ons executive search netwerk zitten we in bijna 40 landen. En alhoewel New Governance in steeds meer landen een actueel onderwerp is, zijn er nog wel grote verschillen op dat gebied tussen de landen onderling. In Groot-Brittannië en Australië spreekt het onderwerp meer aan dan in Turkije. Er zijn zeker in ieder land stevige bestuurlijke uitdagingen te vinden. Ieder land kent zijn eigen bestuursmodellen, dus het Nederlandse voorbeeld kan niet één op één als blauwdruk gelden. Kansen liggen er mijns inziens vooral bij de generatie jonge bestuurders, zowel in Nederland als daarbuiten. Zij zijn vaker gewend transparant te handelen en zien communicatie met stakeholders als een vanzelfsprekende uitdaging.”

Kenmerken van de Nieuwe Bestuurder:

  • Vermogen tot zelfreflectie
  • Bewustzijn van signalen vanuit de omgeving (stakeholdervalue)
  • Vermogen tot verbinding maken met mensen
  • Besluitvaardigheid
  • Heldere en duidelijke visie

Zijn er in Nederland veel Nieuwe bestuurders te vinden?
“In onze selectie zijn wij constant op zoek naar het schaap met de vijf poten. Inhoudelijke kennis is slechts een begin. Toptalent onderscheidt zich door op alle fronten goed te scoren. De eigenschappen die een Nieuwe Bestuurder mee moet brengen, kunnen worden vastgesteld door uitgebreide interviews en assessments met kandidaten. Interviews met topbestuurders mogen nooit slechts beleefdheidsgesprekken zijn. Een CV zegt vaak wel iets over inhoudelijke kennis maar om bestuurlijke integriteit te toetsen is meer nodig. Kandidaten met een scherpe zelfreflectie staan open voor stevige, soms confronterende gesprekken. Het is immers ook in hún belang dat de goede match gemaakt wordt.”

Bestuurlijke integriteit en geloofwaardigheid gaan hand in hand. Die geloofwaardigheid mag nooit een momentopname zijn, je moet het zeker weten.”

Wat verwacht u van het Nieuwe Bestuursmodel zoals we dat op 28 november tijdens het 4de Reputatie Congres gaat presenteren?
“Ik voorspel een trend dat er de komende jaren vooral behoefte zal zijn aan innovatiekracht die bestuurders meebrengen. De uitdagingen in bestuurlijk Nederland zijn complex. Dat vereist innovatieve bestuurders die voeling hebben met het heden én met de toekomst. Een helder model zoals het Nieuwe Bestuursmodel kan daar zeker een belangrijke bijdrage aan leveren. Mede daardoor zullen we meer diversiteit zien in boardrooms en rondom de bestuurstafels. Dan bedoel ik niet zozeer gender, maar ik voorspel grote diversiteit in generaties. Zo kan het stokje worden overgedragen aan de nieuwe generatie bestuurders zonder dat er sprake hoeft te zijn van een schokgolf; want dat laatste past dan weer niet bij Nederland.”

Binnen bestuurlijk Nederland is de afgelopen jaren het besef gegroeid dat het anders moet. Een helder model zoals het Nieuwe Bestuursmodel kan daar zeker een belangrijke bijdrage aan leveren.”