Wil je op de hoogte blijven over Circulair Leiderschap en Toekomstbestendig Besturen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Incompany dialoog Current & Future Leadership

Veel organisaties willen interne aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen voor mens en planeet en een blauwdruk voor duurzaam economisch succes. Voor bedrijven betekent het implementeren van de SDG’s het vergrootte van hun maatschappelijke draagvlak. De grote vraag is hoe vertalen we deze doelen binnen onze organisatie? En welke rol spelen de jongeren (toekomstige leiders) daarbij?

Jongere participatie: De verwachting binnen organisaties verandert razendsnel. Jonge mensen en aanstormend talenten (future leaders) willen meedoen aan het duurzamer en inclusiever maken van de organisatie waar zij voor werken. Bij het Incompany traject van NieuwBestuur focussen we ons op de ideeën en uitvoeringskracht van de jongere generaties. En hoe deze te verankeren in het beleid en de huidige governance van de organisatie.

Dat vraagt van de huidige bestuurders nieuwe vormen van besturen. Horizontaal in plaats van top-down. Meer open staan voor de geluiden van ‘onderaf’. Verbinding kunnen maken met de verschillende generaties.  Een open interne stakeholderdialoog in plaats van gesloten en naar binnen gekeerde bestuurskamers. En de stem van de toekomst verankeren in de besluitvorming van nu!

Incompany traject van NieuwBestuur: Concreet maken van interne jongerenparticipatie en de bestaande belemmeringen wegnemen
  • Wat zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s)?
  • Waarom vormen deze doelen een belangrijke beleidsrichting voor de organisatie?
  • Wat betekenen de SDG’s voor het draagvlak van de organisatie binnen de maatschappij?
  • Hoe kunnen de SDG’s de organisatie vooruit helpen?
  • Welke rol heeft het stakeholdermodel hierbij?
  • Welke rol speelt de Nieuwe Generatie (future leaders)?
  • Hoe zorgen we dat er vanuit het huidige leiderschap & het toekomstige leiderschap gelijkwaardige verbindingen ontstaan?
  • Hoe borg je dat in de interne governance van de organisatie?
  • Hoe komen we van praten naar concrete projecten?

Met het Incompany traject van NieuwBestuur wordt de interne dialoog tussen ‘current & future leadership’ gefasciliteerd. Van top-down hiërarchie naar een open netwerkorganisatie die in verbinding staat met de buitenwereld.

De gewenste uitkomst is een toekomst bestendige organisatiestructuur met een future proof governance model. Met speciale aandacht voor het wegnemen van de bestaande belemmeringen!

Voor meer informatie neem contact op via info@nieuwbestuur.nl of bel ons via 023 – 5281040