Schrijf u hier in voor Dutch Davos congres 2019!

Direct inschrijven

Circulair Besturen

De definitie van Circulair Besturen

Bij het Circulair Besturen zijn de bestuurders erop gericht om de eigen organisatie in lijn te brengen met de (Nederlandse) samenleving en de circulaire economie. Dit door de organisatie zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk vorm te geven. In een circulaire samenleving  worden producten efficiënter ontworpen, materialen zoveel mogelijk hergebruikt, wordt de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt en staat innovatie voorop. Fair pricing, Integrated Reporting, Fair Tax ketenverantwoordelijkheid en een evenwichtige salarishuis zijn vaste waarde binnen het circulair besturen. Circulair besturen vanuit de organisatie is terug te zien in de focus op stakeholderrelaties, partnerschappen aangaan, een lange termijn visie en transparantie. Gelijkwaardigheid en goodwill leiden tot duurzame waarde-creatie met externe stakeholders. De circulair bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke en economische dynamiek en speelt hier op een verantwoorde manier op in met haar/zijn organisatie. Er is een duidelijke toegevoegde waarde vanuit de organisatie richting de maatschappij. De bestuurders zijn zichtbaar en aanspreekbaar in het maatschappelijke debat en hebben aanzien vanuit persoonlijk overwicht en vanuit moreel leiderschap.

Bron: NieuwBestuur ©2018

Advies over het circulaire besturen binnen uw eigen organisatie?
Neem contact met ons op via 023 5281040

Schrijf u nu in voor de masterclass Circulair & Nieuw Besturen. Klik hier!